Vrienden

Rabobank Oisterwijk / Gemeente Oisterwijk / RIBW / Natuurmonumenten / 4-mei-herdenking / Sportbedrijf/Staalbergven / Oranjevereniging Oisterwijk / Collecte Jantje Beton / Wijkraad Waterhoef / Vennenloop / De Bresser verhuizingen / Stichting De Oisterwijkse Bourgondiƫrs / Stichting kinderopvang Humanitas / Brandweer Oisterwijk / IVN Oisterwijk / Winkeliersvereniging Oisterwijk

Samenwerking

Lokaal beleid Scouting is in het begin van de 20e eeuw opgericht als vereniging die veel waarde hecht aan maatschappelijke betrokkenheid. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op vrijetijdsbesteding voor jeugd in de vorm van spel en beweging. Toch speelt Scouting overal nog steeds een rol van betekenis in de gemeenschap. Scouting Oisterwijk doet dit op drie manieren. Ten eerste door zich een aantal keer per jaar belangeloos in te zetten voor anderen, ten tweede door te assisteren bij allerlei activiteiten om zo een extra zakcentje te verdienen voor het zomerkamp en ten derde door zo nu en dan samen te werken met andere organisaties, stichtingen of verenigingen voor een activiteit.

Scouting voor anderen

Scouts stonden vroeger bekend om de kundigheid waarmee ze ouderen hielpen met oversteken. Hedendaagse voorbeelden van de belangeloze inzet voor anderen in de samenleving zijn de deelname aan de 4-mei herdenking, de collecte voor jeugdfonds Jantje Beton, de nationale schoonmaakdag, de door ons georganiseerde jaarlijkse Oisterwijkse spooktocht en onze wandeltocht op tweede kerstdag.

Acties

Naast deze activiteiten waarbij scouts zich belangeloos inzetten zijn er ook activiteiten waar een vergoeding tegenover staat zodat de scouts kunnen sparen voor het zomerkamp of nieuw spelmateriaal. Voorbeelden hiervan zijn het rondbrengen van boekjes van de wijkraad de Waterhoef, de assistentie bij de jaarlijkse vrijmarkt op koninginnedag, een grootschalige statiegeldinzameling, de organisatie van een sponsorloop, regelen van het verkeer tijdens de Vennenloop en de organisatie van een restaurantavond. We proberen zo veel mogelijk acties te doen die voor onszelf een uitdaging zijn of waar we een hoop plezier aan kunnen beleven.

Samenwerking

Ten derde zijn er ook de activiteiten die we in samenwerking met andere organisaties ondernemen. Zo hebben we bijvoorbeeld samen met IVN een natuur-en-landschap-orientatie-gps-tocht uitgezet, met RIBW een nachtspel georganiseerd en stellen we materiaal beschikbaar en bouwen we ieder jaar een poort of toren voor het Bourgondisch weekend. Ook hebben we samen met voormalig jongerencentrum The Base het Staalbergven eenmalig omgetoverd in een spookomgeving en hebben we met kinderopvang Humanitas een speur- en spelmiddag georganiseerd. We zijn steeds op zoek naar organisaties die een raakvlak hebben met onze activiteiten om door middel van een gezamelijke activiteit nieuwe ideeƫn op te doen.