Algemene informatie

Hieronder volgt informatie over scouting in het algemeen en over scouting Oisterwijk. De inhoud hiervan is praktisch gelijk aan die van het infoboekje. Alles wat je graag wilt weten kun je hier terugvinden. Als je meer informatie over scouting Nederland wil, kun je eens bij de links kijken.

Algemeen

Scouting is een wereldwijde organisatie die activiteiten aanbiedt aan jongeren vanaf 5 jaar. 'De wereld om zich heen ontdekken' is één van de motto's waarmee actieve programma's worden samengesteld, gebaseerd op interessevelden als buitenleven, ontdekken, expressiviteit, samenwerking en sport en spel.

Scouting Nederland In 1908 werd in Groot-Brittannië Scouting opgericht door Robert Baden-Powell. Eerst enkel voor jongens (Scouting for Boys), maar al snel ook voor meisjes (Guiding for Girls). In Nederland werd de eerste Scoutinggroep in 1910 opgericht, met succes, getuige de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937.
Scouting is met ruim 32 miljoen leden in zo'n 150 landen de grootste jeugd- en jongerenorganisatie in de wereld. In Nederland zijn er ongeveer 120.000 leden, verdeeld over zo'n 1300 groepen. Om ervoor te zorgen dat al deze leden elke week weer opnieuw leuke bijeenkomsten hebben, zorgen ongeveer 20.000 vrijwilligers ervoor dat dit mogelijk is.

Scouting Oisterwijk lijkt in dat opzicht maar een kleine organisatie; een kleine vijfentwintig (bege)leiders zorgen, naast het bestuur en enkele andere vrijwilligers (verhuur blokhut, klussen, tuinonderhoud, contact gemeente) voor het reilen en zeilen van onze groep. De meeste van deze vrijwilligers hebben zelf als kind ook bij de Bevers, Esta's, Scouts en/of Explorers gezeten en de daar ontstane vriendschappen zorgen voor een gezellige club gedreven mensen.

De speltakken

Omdat het heel moeilijk is om dezelfde activiteiten aan te bieden aan Scouts van 5 tot 21 jaar, is een indeling gemaakt in leeftijdsgroepen, de zogenaamde speltakken. Ook zijn er speciale water- en luchtgroepen voor Scouts die daarin meer zijn geïnteresseerd dan in Scouting op het land.

De verschillende speltakken zijn als volgt (Scouting Oisterwijk heeft alle speltakken):

Scouts
 • 5-8 jaar: Bevers
 • 8-11 jaar: Welpen Cheeta's
 • 8-11 jaar: Welpen Panters
 • 11-15 jaar: Scouts Gidsen
 • 11-15 jaar: Scouts Verkenners
 • 15-18 jaar: Explorers
 • 18-21 jaar: Roverscouts
 • 5-21 jaar: Blauwe Vogels

De Blauwe Vogels is een speltak voor kinderen met een verstandelijke beperking waarbij er geen strikte leeftijdsgrens wordt aangehouden voor de leden, maar waar wordt gekeken hoe het lid in de groep past.

Voor meer informatie over de speltakken, kijk in het informatie menu bij speltakken.

Contributie en lidmaatschap

De contributie bedraagt € 100,- per lid per jaar. Onze penningmeester probeert dit bedrag eind oktober af te schrijven. Dit wordt vooraf niet bekend gemaakt.

Verder zijn er door het jaar heen nog één of meer kampen. De kosten daarvan zijn echter afhankelijk van de plaats, de duur van het kamp en natuurlijk van de speltak. Voor de meeste speltakken ligt de prijs van het zomerkamp doorgaans op € 75,-. Een kamp voor de Explorers naar het buitenland kan echter soms € 100,- à € 150,- gaan kosten.

Een aspirant-lid kan drie keer komen meedraaien om te kijken wat Scouting precies inhoudt en of hij/zij het leuk vindt. Daarna moet er een inschrijfformulier worden ingevuld en wordt er contributie in rekening gebracht. Bij het beëindigen van het lidmaatschap gedurende het seizoen is geen restitutie van contributie mogelijk. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren.

Ziektekosten / WA-verzekeringen

Tijdens de bijeenkomsten en kampen hebben wij géén ziektekostenverzekering lopen voor de leden. Mocht onverhoopt de situatie zich voordoen dat we een arts moeten raadplegen, dan zullen de kosten hiervan verhaald worden op uw eigen ziektekostenverzekering. In deze gevallen zal de leiding van de groep zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Mocht door toedoen van uw kind schade ontstaan aan het gebouw of aan materialen van Scouting Oisterwijk, dan zal de leiding ook contact met u opnemen en de schade op uw WA-verzekering verhalen.

Uniform

Bij Scouting draagt iedereen die geïnstalleerd is een uniform. Dit wordt gedragen bij Scouting omdat zo iedereen hetzelfde aanheeft en omdat mensen zo kunnen herkennen dat wij één groep zijn. Een uniform bestaat uit een blauwe broek, blouse, das en dasring. Elke speltak heeft een andere kleur blouse. De Esta's hebben een groene blouse, de Scouts hebben een beige blouse, de Explorers en Pivo's hebben een oranje/brique blouse en de Blauwe Vogels hebben een blauwe blouse. Als uitzondering op de andere groepen dragen de Bevers een rode trui.

Scoutfit De kleuren van de blouses/trui zijn in Nederland overal hetzelfde. Wat niet hetzelfde is, is de kleur van de das. Die is bij elke groep anders. Wij hebben een blauwe das met een gele rand. Deze das wordt door Scouting Oisterwijk zelf gemaakt en is bij de leiding te bestellen.

Elke geïnstalleerde Scout draagt altijd het installatieteken van Scouting Nederland, het speltakteken van de speltak waar de Scout bij zit en een groepsnaambandje van de groep waarvan de Scout lid is. Deze worden dan ook door de leiding verstrekt bij de installatie van een Scout.

Alle andere delen voor het uniform kunnen Scouts los kopen of verdienen zoals bij insignes. Insignes zijn afbeeldingen die iets betekenen. Er is bijvoorbeeld een kookinsigne. De Scouts gaan zich dan een aantal weken samen met de leiding bezig houden met dit onderwerp. Ze moeten bijvoorbeeld een keer boodschappen doen, koken, een recept maken en iets lekker bakken.
Wanneer dit achter de rug is, krijgen de kinderen van hun leiding een insigne voor op hun blouse. Zo kunnen ze aan hun ouders, maar ook aan andere leden en speltakken laten zien dat ze zich hebben verdiept in dit onderwerp. Je hebt tientallen insignes voor verschillende speltakken.

Installatie

Het opnemen van nieuwe leden in de speltak, gebeurt met een officiële installatie. De installatie is een ceremonie waarin het kind zegt bij de speltak te willen behoren en zich hiervoor in wil zetten. Dit doet hij of zij door voor de leiding en de groep een belofte en een wet op te zeggen. Ouders, verzorgenden en/of overige familieleden zijn dan altijd van harte welkom om de installatie bij te wonen. Wanneer dit is gebeurd, krijgt het kind het insigne van Scouting Nederland en het speltakinsigne. Het kind hoort nu officieel bij de groep.

Scoutshop

Scoutproof De Scoutshop is de winkel van Scouting Nederland, waarbij uniformen en toebehoren, maar ook zakmessen, tenten, rugzakken, etc. kunnen worden gekocht. De Scoutshop bestaat uit een postorderbedrijf en een aantal verkooppunten in Nederland. De Scoutshop heeft in de buurt van Oisterwijk onder andere winkels in Eindhoven en Breda. Voor adressen, telefoonnummers en eventuele bestellingen raden wij u aan om op www.scoutshop.nl te kijken.

Vakantie

Net zoals andere verenigingen heeft ook Scouting Oisterwijk vakantie. Deze vakanties lopen in het algemeen parallel aan de schoolvakanties. Per speltak verschilt het of er in een vakantieweek opkomst is. De leiding van de betreffende speltak informeert u ruim van tevoren wanneer er geen opkomst is.

Algemene regels en voorwaarden

 • Iedereen komt in principe altijd in uniform. Een uniform bestaat uit: een blauwe broek, blouse, das en dasring. De leiding van een speltak kan hiervan afwijken en zij zullen het lid dan hierover ook informeren. Het is aan te raden om de uniformdelen te merken.
 • Bij de Bevers, welpen, Scouts en Blauwe Vogels heeft niemand snoep of ander eten en drinken bij zich.
 • ZakmesHet is bij de Scouts, Explorers en Pivo's toegestaan, wanneer de activiteit dit toelaat, een zakmes bij zich te hebben, zolang er op een goede manier mee omgegaan wordt.
 • Scouting Oisterwijk is nooit aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van kostbaarheden, kleding en andere eigendommen. Wij raden aan geen kostbaarheden mee te nemen of geven naar de Scoutingbijeenkomsten.
 • Hoewel de leiding in het algemeen bereid is om op kampen en weekenden op uw instructies medicijnen toe te dienen, kan de betreffende persoon nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen na een vergissing op dit gebied.
 • Wanneer een lid niet naar een bijeenkomst van zijn speltak kan komen, dient het zich af te melden bij zijn leiding.
 • Gebruik van drugs is bij ons ten strengste verboden. Leden die tijdens bijeenkomsten drugs gebruiken zijn niet meer welkom bij Scouting Oisterwijk. Ook worden de ouders ingelicht bij een dergelijke overtreding van onze huisregels.
 • Het is niet toegestaan voor leden onder de 18 jaar om alcoholische drank te nuttigen.
 • Leeftijd leden en overvliegen: De richtlijn binnen Scouting Oisterwijk is dat schooljaren worden aangehouden bij de leeftijdsbepaling. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt voor een individu op de leeftijdsgrens als de volledige leiding van beide betrokken speltakken het eens is.